Problemele militarilor, pe masa MApN. A fost abordată inclusiv actualizarea soldei de grad: Lista cerințelor înaintate de LADPM

Armata României
Armata României

Ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu, s-a întâlnit marți, 14 decembrie, la sediul MApN, cu reprezentanți ai conducerii unor structuri asociative ale personalului militar în rezervă și în retragere. La întâlnire au fost prezenți șefi ai unor structuri centrale ale MApN,cu responsabilități și atribuții în domeniul problematicilor propuse spre analiză.

Potrivit unui comunicat al MApN, emis către DefenseRomania, în cadrul întâlnirii de acum două zile, au fost trecute în revistă principalele subiecte aflate în sfera preocupărilor structurilor asociative ale militarilor în rezervă și în retragere, fiind analizate o serie de soluții posibile față de problemele ridicate.

Aceste soluții, de natură legislativă și procedurală, urmează să fie detaliate în perioada următoare, printr-un proces de consultare și colaborare între structurile de specialitate ale MApN și cele ale militarilor rezerviști, care se va desfășura într-un
cadru instituțional.

„Deși mă aflu la începutul mandatului de ministru, problemele cu care se confruntă rezerva armatei îmi sunt cunoscute, din activitatea politică anterioară, în special cea de senator. Asigurându-vă de tot respectul meu pentru militari, vreau să vă informez că unul dintre principiile de bază ale mandatului pe care mi l-am asumat la conducerea MApN este legat de calitatea vieții militarilor și a familiilor acestora, atât a celor în activitate, cât și a celor aflați în rezervă sau în retragere. Vă asigur că vă puteți baza pe buna noastră credință, a mea și a echipei de conducere a instituției.

Vom căuta, împreună cu dumneavoastră, soluții pragmatice și realiste pentru problemele pe care le întâmpinați”, a declarat ministrul Dîncu în cadrul întâlnirii.

 

La întrevedere s-a ridicat și problema actualizării soldei de grad

 

Generalul de brigadă (r) Nicolae Gropan, președintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari, prezent la discuții, a precizat că au fost prezentate cererile Ligii către noul ministru și i s-a înmânat personal documentul atașat. Cererile au fost reamintite celor care l-au însoțit pe ministrul Dîncu.

Într-o postare pe un grup de Facebook care se ocupă de problemele cadrelor militare, generalul Nicolae Gropan că, din păcate, unii participanți nu au avut răbdare să-i asculte pe alții, fapt care mai mult a încurcat discuțiile. 

Generalul Gropan a ridicat problema și respingerii de MApN a aproape toate amendamentele discutate în comisiile din Camera Deputaților pe PLx 199/2020 și a mai precizat că „reprezentanții ministerului au dat din umeri și nu au răspuns la întrebarea mea referitoare la actualizarea soldei de grad, deși legea obligă acest lucru”.

Președintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari și-a arătat un optimism moderat și speranță că aceste lucruri se vor îndrepta.

 

Solicitările înaintate ministrului Vasile Dîncu

 

Redăm sinteza prezentată personal ministrului Vasile Dîncu de către Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari:

Cu stima,

Problematica noastra se va axa pe urmatoarele:

1. Militarul Roman intre drepturi reale si interziceri sau limitari de drepturi prin Constitutia Romaniei, legi si regulamente. Raportul real intre interdictii si limitari de drepturi vs drepturi real asigurate

2. Decidentii politici din Romania acorda Armatei Romane aprecierea si respectul pe care il merita?

3. Este pensia militara o pensie speciala?

4. Legea salarizarii unitare reflecta servitutile serviciului militar?

5. Solda si pensia militarului roman este in concordanta cu Trataul de aderare a Romaniei la NATO si actele subsecvente ale acestuia?

6. Militarii Armatei Romaniei sunt tratati identic cu camarazii lor din armatele celorlalte tari NATO?

 MILITARII O CATEGORIE SOCIOPROFESIONALA UNICA

 Unicitatea consta :• in juramant apare sintagma ,, chiar cu pretul vietii”

 În legea nr. 446 din 30 noiembrie 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial nr. 990/12 decembrie 2006, formula jurământului militar este următoarea:[4]

 "Eu, ............., jur credință patriei mele, România. Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții. Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

 Militarii sunt singura categorie socioprofesionala care presteaza munca fortata stabilita prin reglementari europene si prin Constitutia Romaniei:

* Conventiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale* Articolul 4 Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate

1. Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în condiţii de aservire.

2. Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forţată sau obligatorie.Constitutia Romaniei:Art. 42 – Interzicerea muncii forţate

 (1) Munca forţată este interzisă. (2) Nu constituie muncă forţată: a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conştiinţă;

Care sunt principalele noastre cerinte:Armata sa-si indeplineasca intocmai misiunea costitutionala de garant al democratiei constitutionale prin actiuni concrete de :

1. A pretinde executivului sa respecte intocmai prevederile art.118 coroborat cu prevederile art.1152. Sa respecte intocmai prevederile constitutionale si ale actelor normative internationale si europene privind dreptul de asociere, sa asigure conditiile pentru ca militarii sa se poata asocia in sindicate*

Conducerea MApN sa ceara Curtii Constitutionale sa recunoasca statutul constitutional al militarilor in conformitatea cu prevederile alin.2 art.118 din Constitutie Art. 118 – Forţele armate(2) Structura sistemului naţional de apărare, pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare, precum şi statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege organică.Care sunt principalele noastre revendicari:

1. Abrogarea imediat, prin OUG sau initiativa legislativa a art.40 din oug nr.57/2015,Art.vii din oug nr.59/2017, art.41 si 84 din oug 114/2018 !

2. revitalizarea urgenta a consiliului consultativ al militarilor in rezerva sau in retragere conform ordinului ministrului nr.46/14.03.2019

3. Realizarea dezideratului,, LA GRADE,FUNCTII,VECHIME,STUDII SI ALTE CONDITII DE MUNCA EGALE, PENSII EGALE INDIFERENT DE ANUL PENSIONARII !”

3. Respectarea statutului militarului in societatea romaneasca prin:- Modificarea anexei VI din Legea nr.153/2017 prin stabilirea amvelopei salariale de la coeficientul de ierarhizare 2 – soldat profesionist la 10,50 ministru- Punerea imediat in aplicare a alin.(3) art. 7 din Anexa nr.VI a Legii nr.153 alin.(3) ,,Cuantumul soldei de grad / salariului gradului profesional detinut se actualizeaza PROPORTIONAL CU EVOLUTIA SALARIULUI DE BAZA MINIM BRUT PE TARA GARANTAT in plata, PRIN HOTARARE DE GUVERN”

4. Punerea imediat in aplicare a recalcularii pensiilor militare de stat pe baza HG nr.1/2017 in concordanta cu art.59-60 din Legea nr.223/2015, in vigoare la data adoptarii HG nr.1/2017

5. Punerea imediat in plata a indexarii corecte a pensiilor militare pentru anul 2017 cu 5,25 %

6. Respectarea intocmai a caracteisticilor pensiei suplimentare asa cum este reglementat in actul normativ original – Decretul nr.141/1967

7. - Modificarea anexei VI din Legea nr.153/2017 prin stabilirea amvelopei salariale de la coeficientul de ierarhizare 2 – soldat profesionist la 10,50 ministru

8. Punerea imediat in aplicare a alin.(3) art. 7 din Anexa nr.VI a Legii nr.153

9. Respectarea intocmai a cuprinsului Articolul 11 din Legea 80/1995

10. Pensionării militari decorați cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.

11. Avand in vedere prevederile ISCO - International Standard Classification of Occupations – ILO - ISCO-08 solicitam urgent punerea in aplicare a acestui document si recunoasterea de catre statul Roman a ocupatiei de militar si introducerea acesteia in COR

12. Demitizarea contributivitatii individuale la sistemul public 

13. Pensii - Legea nr.127/2019 , art.13 Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:a) perioadele de vechime în muncă realizate până la data de 1 aprilie 2001, pentru care s-a datorat contribuție de asigurări sociale;b) perioada de la data de 1 aprilie 2001 până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate, conform legii, în sistemul public de pensii;IN ROMANIA NICI UN PENSIONAR NU ARE STAGIUL COMPLET DE COTIZARE DE 35 DE ANI

14. Interzicerea cumulului pensiei cu salariul

15. De la OG nr.7/1998 laLegea nr.329/2009,Legea nr.263/2010, pana la OUG nr.114/2018 trecand prin decizii contadictorii ale CCR

16. 3. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Persoana care beneficiază de pensie de serviciu şi optează pentru exercitarea unei funcţii remunerate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, restituie instituţiei publice din cadrul căreia s-a pensionat, în termen de până la 30 de zile de la data încadrării, ajutorul primit conform art. 31 alin. (1), (2) şi (2^1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, sau plata compensatorie prevăzută la art. 7 teza a 2-a din Ordonanţa Guvernului

17. OG nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne, aprobată prin Legea nr. 267/2001, după caz."• PREVEDERILE O.G. nr.7 S-AU APLICAT FORMAL PANA IN 2010 CAND SAU BLOCAT AJUTOARELE LA TRECEREA IN REZERVA SI S-A INTERZIS PENSIA CU SALARIUL

18. Sa nu se mai confunde intentionat indexarea cu majorarea

19. Directia general juridica si ceilalti juristi din MApN sa nu se mai laude cu cate procese au castigat cu pensionarii militari ci cu redactarea clara, precisa, fara confuzii, cu respectarea intocmai a drepturilor omului si in stricta concordanta cu prevederile constitutionale si a actelor normative internationale la care Romania este parte semnatara, tinandu-se cont de interdictiile si privatiunile vietii militare

20. Juristii MapN sa respecte si sa aplice si celelalte prevederi ale Constitutiei, legilor si actelor normative europene si internationale referitoare la dreptul de asociere, de calitate procesuala si drepturile si libertatilor omului

DefenseRomania App

Fii primul care află cele mai importante știri din domeniu cu aplicația DefenseRomania. Downloadează aplicația DefenseRomania de pe telefonul tău Android (Magazin Play) sau iOS (App Store) și ești la un click distanță de noi în permanență

Get it on App Store
Get it on Google Play

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DefenseRomania și pe Google News


Articole Recomandate


CONTACT | POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel